Honlap - GYIK
Nyelvek:    Magyar English


GYAKRAN FELTETT KÉRDÉSEKMi fog történni, mikor először pszichológushoz megyek?

Goals Az első találkozás alkalmával lehetősége nyílik a nehézségeinek elmondására és kérdéseket tehet fel. Én ugyancsak kérdezek majd az élete egyéb aspektusaira is, hogy teljesebb képet kaphassak Önről, az élethelyzetéről, a konzultációktól elvárt céljairól, tehát a beszélgetés nem korlátozódik az orvosi és pszichológiai problémákra. Egy-két találkozás után megbeszéljük, hogy hogy is érezzük, tudunk-e együtt dolgozni, illetve ha igen, akkor ez a munka milyen keretek között fog zajlani. Ezek az un. „keretek” a találkozások mennyiségét, célját, gyakoriságát és időpontját foglalja magában, ami a további együttműködésünk alapjait képezi majd.

A munkadíjam egyéni konzultáció esetén 80 Eurotól (első találkozáskor a fizetés részleteit mindig pontosan megbeszéljük), ami egy 50 perces ülést jelent.

Párterápia vagy párkonzultáció esetén az ülések hosszabbak, 75 percesek, és ennek munkadíja (120+MwSt), azaz 142,8 Euro.

[Tetejére]


Párterápia

A párterápia célja, hogy az adott kapcsolati ciklusában elakadt pár rálásson elakadásának okára, ezáltal javuljon kapcsolatuk, és így képessé váljon egy magasabb működési szintre lépni. Az elakadás sokszor kommunikációs hiányosságok, össze nem illés, vagy akár különféle pszichológiai hiányosságok miatt állhat elő. A konzultációk során nagyon fontos, hogy beazonosítsuk a kapcsolati feszültségek és elégedetlenségek háttértényezőit, és ezen felismerések segítségével közösen kialakítsunk egy olyan kezelési tervet, ami által a kapcsolat idővel jobbá válik, és egy érettebb szinten kezd el funkcionálni. A pároknak fontos magukban tudatosítani, hogy az őszinteség, együttműködés, a konzultációs keretek és feladatok tartása, illetve a változás és fejlődés melletti elköteleződés MIND növelik a kedvező és vágyott kimenet esélyeit. A konzultációk során és az ülések közti időszakokban is elengedhetetlen a kitartás és a kapcsolaton való munka, hiszen a változás egy folyamat, ami lépésről lépésre zajlik.

[Tetejére]


A titoktartás mit jelent?

Mindaz, amiről a konzultációk során beszélünk, szigorúan bizalmas. A találkozások során készült feljegyzéseim olyan munkaanyagok, melyekhez csak nekem van hozzáférésem, és egy zárható szekrényben tárolom őket. A magánrendelésben hozzám jövő kliensek problémáiról senkinek nem tartozom elszámolási/beszámolási kötelezettséggel. A valamilyen kassa által finanszírozott kliensekkel folytatott munkáról pedig a kassa felé időszakosan, az általuk meghatározott részletességű beszámolót kell készítenem.

A titoktartási kötelezettségem csakis olyan helyzet oldja fel, amikor az elhangzottak alapján az Ön vagy bárki más testi épsége komoly és valós veszélybe kerül. Amennyiben ezzel kapcsolatban bármilyen kérdései lennének, kérem beszélje ezt meg velem.

[Tetejére]


Pszichológus? Pszichiáter? Neurológus?

A pszichológus alapvetően bölcsészettudományi szakon végzett szakember, aki a lelki élet jelenségeiben és összefüggéseiben, az emberi magatartást szabályozó lelki tényezők ismeretében jártas. Nem gyógyszerel, a szomatikus megbetegedésekre nem rendelkezik orvosi szintű rálátással. Az egyetem elvégzése után a pszichológusok egy része mélyül csak el az egyéni pszichés problémák alapos ismeretében, azok, akik klinikai irányba szakosodnak. A szakvizsga letétele után ők kapják meg a klinikai szakpszichológusi címet. Eközben van lehetőségük pszichoterápiás irányokban is képezni magukat.

Azokban az esetekben, amikor felmerül, hogy a tünetek mögött kimutatható szervi eltérés van, vagy felmerül a gyógyszerszedés szükségessége, orvosi egyetemi végzettsége, testi betegségekre való rálátása és receptírási jogosultsága révén a pszichiáter lehet az illetékes.

Ha a tünetek hátterében valamilyen központi vagy környéki idegrendszeri rendellenes vagy nem megfelelő működés áll (pl: zsibbadás, szédülés, mozgászavarok, beszédzavarok, stb.), akkor pedig neurológus szakember segítségére lehet szüksége, akik szintén jellemzően gyógyszeres terápiát alkalmaznak.

A választás során nincsen általánosan alkalmazható un. "aranyszabály". Ezen a területen a két személy és a választott módszer összeillésén nagyon sok minden múlik. Aki az egyik embernek elég jó pszichológus/pszichiáter a másik embernek esetleg nem. Viszont érdemes keresni, és energiát fordítani a keresésre. A terápiás kutatások kiemeltek néhány fontos szempontot, amit érdemes szem előtt tartani a keresés közben. Azok a kezelések bizonyultak hatékonyabbnak, függetlenül az alkalmazott módszertől, ahol a kliens a pszichológusát/pszichiáterét empatikusnak, elfogadónak és őszintének látta. Ez persze attól is függött, hogy ő maga mennyire tudott megbízni benne, és őszintének lenni hozzá. Amikor tehát kezelőt választ, érdemes magának feltennie a kérdést, hogy sikerült-e a találkozás alkalmával őszintének lennie, és érezte-e, hogy a kezelője tudott-e erre reagálni, elfogadta-e Önt. Ön valószínűleg azért fordul pszichológushoz vagy pszichiáterhez, mert nehézségei vannak az életében, ezért nagyon fontos, hogy ezekről mennyire tud beszélni a kezelőjével, mit és hogyan tudnak kezdeni ezekkel. A kezelés főleg arról szól, hogy hogyan tud megbirkózni valamivel, amivel eddig nem, ezt a folyamatot pedig nem csak jó, kellemes érzések kísérhetik. A találkozás után tehát érdemes feltennie magának a kérdést, hogy mennyire kapott új szempontokat, mennyire motiválta a találkozás, milyen érzéseket keltett és miért. Ezután még érdemes lehet ezekről az érzéseiről és gondolatairól is beszélgetnie a kezelőjével, mert értékes információkhoz juthat Önmagáról.

[Tetejére]


Lehet a beszélgetéseknek bármi esetleges hátránya? Mi az?

Key to success „Nincsenek azonnali és végleges megoldások, amik mindenki számára működnek.” – gyakran ez a mondatom okozza ez első csalódást a kliensekben. Másrészt vannak az életben olyan dolgok, amik nem változnak, illetve sokszor a társadalomnak vagy más embereknek kellene változnia a kliens nehézségeinek enyhüléséhez. Ilyenkor magunknak kell megtanulni ezekkel együtt létezni úgy, hogy így is jól tudjunk lenni, és erőforrásainkat oda koncentráljuk különböző életterületeinken, ahol van lehetőségünk változtatni.
A valóság elfogadása sokszor kellemetlen és kemény dolog, ami nagyobb tudatosságot és ezáltal nagyobb felelősségvállalást igényel az egyéntől, ámde ezáltal visszanyerheti az irányítást élete egyre több területén. Sokszor az önismeret fejlődése, saját működésmódunk felismerése már elegendő ahhoz, hogy a régi, berögzült reakciómódjaink már ne működjenek, más esetekben a korábbi (kellemetlen/félelmet okozó helyzeteket) elkerülő viselkedés válik kényelmetlenné, így mindenképp rákényszerüljünk új helyzetmegoldások kipróbálására.

A korábbi, gyakran éveken, évtizedeken át berögzült gondolkodásmódok, reakciómódok megváltoztatása nehéz dolog, sok gyakorlást igényelnek. Ennek érdekében a találkozások közti időkre házifeladatokat adhatok, melyeket előzetesen mindig megbeszélünk. Ezek vállalása, hogy mikor és mennyit csinál, az ön kontrollja alatt állnak.
Azt azonban hangsúlyoznám, hogy a személyiségre jelentősen kiható változások időt, erőfeszítést és komoly munkát igényelnek az egyéntől. Azt is szoktuk mondani, hogy „mindennek megvan az ára”, tehát sokszor áldozatokat, ésszerű kompromisszumokat is kell vállalni értük. A terápiában ezek a folyamatok elindulnak, de végig nem vihetjük őket, így azok jellemzően a terápia lezárása utáni időszakban is folytatódnak.

Szimbolikus megfogalmazásban a pszichológus halászni tanítja meg az éhes klienst, és nem halat ad neki. Így a találkozások után a „halászkodás” finomságait és jellegzetes fogásait már az egyén maga tapasztalja ki, finomítja saját technikáját tovább.

[Tetejére]


Díjszabási információk

Key to success Az alábbiakban a különböző Németországban előforduló biztosítási módozatok felhasználási lehetőségeit gyűjtöttem össze az általam nyújtott szolgáltatások igénybevétele kapcsán. Én Magyarországon Klinikai szakpszichológus, terapeuta vagyok, ámde itt – Németországban - mint Heilpraktiker dolgozom.

1. Az állami betegpénztárak (Krankenkassen) kizárólag az orvosi (háziorvos vagy szakorvos) vagy az orvos által felírt szolgáltatásokért fizetnek. Az „egyéb gyógyászati szolgáltatások”-ért ezek a biztosítók általában nem fizetnek, DE: Mégis ajánlott minden biztosítottnak a saját betegpénztáránál megérdeklődni, hogy pontosan mely gyógyászati szolgáltatásokat fizeti ki saját betegpénztára. A pénztárak közötti gazdasági verseny miatt eltérések lehetnek, így előfordulhat, hogy térítenek bizonyos szolgáltatásokat.

2. A magán betegpénztárak kifizetik az ilyen – általam is végzett - gyógyászati/Heilpraktiker szolgáltatásokat, amennyiben erre vonatkozó megállapodás szerepel a szerződésben. Az összeget fizethetik teljes egészében, részben vagy egy éves szinten meghatározott limit erejéig.

3. Kiegészítő biztosítások gyógyászati szolgáltatásokra:

Ezeket a biztosításokat azok vehetik igénybe, akik a törvény által meghatározott biztosítottak körébe tartoznak. Az összeget ebben az esetben is fizethetik teljes egészében, részben vagy éves szinten meghatározott limit erejéig. Amennyiben a betegbiztosítás magában foglalja a gyógyászati szolgáltatások kifizetését is, a következőket kell figyelembe venni: A szolgáltatást nyújtó (Heilpraktiker, mint én is tevékenységemet nézve) személynek nincs lehetősége a biztosító felé benyújtani követeléseit. Eszerint a páciens közvetlenül a szolgáltatást nyújtó személynek fizeti ki a szolgáltatás díját (általában a kezelés napján) és ezért számlát kap a GebüH (Gyógyszolgáltatási Díjjegyzék)-ben meghatározottak alapján. Ezt a számlát lehet a betegpénztárhoz benyújtani, ill. támogatásra/segélyre jogosultak, a segélyszervezetnél nyújthatják be ezt elszámoltatni. A számla megtérítésének mértékére (nem mindenhol 100%-ban térítik meg) a szolgáltatást nyújtó személynek nincs befolyása. Itt kell megjegyeznem, hogy a GebüH-ben meghatározott minimális díjak az 1985-ös évből származnak és azóta nem lettek frissítve. A GebüH minimális díjain alapuló elszámolás a legtöbb gyógyszolgáltatást végző személy számára gazdaságossági okokból aligha lehetséges, ámde néhány biztosító kizárólag ezt a díjjegyzéket veszi alapul.

Segélyre/támogatásra jogosult betegek A támogatásra vonatkozó előírások szerint a támogatás a gyógyászati szolgáltatásokra is vonatkozik. A támogatás mértéke viszont korlátozva van, amelynek alapját a GebüH-ben meghatározott minimális díjak képezik. Mivel a GebüH díjai a gyógyászati szolgáltatást nyújtó személyre nézve jogilag nem irányadóak, ezért saját honorárium díjakat szabhat meg. A páciens a kezelés megkezdése előtt kell hogy tájékozódjon ezekről a díjakról.

Amennyiben pszichoterápiás szolgáltatást szeretne igénybe venni és ezt magán vagy kiegészítő biztosításán keresztül megtéríteni, kérem, az alább felsoroltakat vegye figyelembe: A „pszichoterápia” fogalmát a pszichológia és a betegpénztár különböző módon definiálja. A betegpénztárak szabályzata szerint „pszichoterápiának” csak az olyan kezelést lehet tekinteni, amelyet a vonatkozó törvény értelmében kiadott engedéllyel rendelkező terapeuta végez. Ebben a törvényben elismert eljárások (kezelési módok) a viselkedés terápia és a mélypszichológiai alapokon nyugvó analitikus pszichoterápia. Amennyiben a betegpénztárnál egy pszichoterápia megtérítését kérvényezik, egy orvos/háziorvos indítványozására, ezt a besorolást automatikusan elvégzi a rendszer, és ezt követően a betegnek már csak ennél, a rendszer által meghatározott terapeutánál végzett terápiáiért fizet a betegpénztár. A pszichoterápiás gyógyszolgáltatást nyújtó személyek nem mindig pszichoterapeuták, hanem olykor csak „Heilpraktiker”-ek, akik a lélekkel dolgoznak. (Bár én a magyar rendszerben szakpszichológus pszichoterapeuta vagyok, itt un. Heilpraktiker-ként tudok egyelőre dolgozni). A biztosító szemszögéből ők nem pszichoterápiát végeznek, hanem gyógykezelést, amely a lelki folyamatokra irányul. Ez okból a Heilpraktiker törvény vonatkozik rájuk: A lélekkel dolgoznak terápiás módszerek segítségével. A hivatalos engedélyben szereplő „Heilpraktiker” megnevezés a pszichoterápia területére korlátozódik, ezért a pénztári elszámolás technikai oldalát nézve paradox. Az érvényben lévő törvényeknek viszont megfelel. A gyakorlatban ez gyakran így néz ki:

Aki előzetesen kérvényezi a betegpénztárnál, hogy egy Heilpraktiker-nél pszichoterápiát vegyen igénybe, a fent nevezett szabályozás miatt majdnem mindig negatív választ kap. Az a páciens ellenben, aki előzetes kérvényezés nélkül nyújtja be a terápiás számláját „Rechnung über Heilpraktikerleistungen” megnevezés alatt, jó eséllyel kapja meg az összeget a pénztártól (amennyiben van a szerződésben gyógyászati szolgáltatásokról rendelkező rész).

Jogi kérdések a pszichoterápiás szolgáltatást nyújtó Heilpraktiker-ek esetében Az utóbbi években gyakran problémák adódtak abból, ha egy páciens a magán vagy kiegészítő betegbiztosításából akarta fedezni az olyan Heilpraktikernél kapott szolgáltatást, akinek az engedélye a pszichoterápia területére korlátozódott – őket a biztosítási szakzsargonban gyakran HP(Psych) rövidítéssel jelölik. Néhány pénztár azzal az indoklással utasította vissza ezeket a számlákat, hogy a HP(Psych)-k nem igazi Heilpraktiker-ek. Ezekben az esetekben csak annyit tudok nekik tanácsolni, hogy forduljanak ügyvédhez, ami legtöbbször segít is az ügyben. (a neten egyén hasonló esetnek utánaolvastam, és az alapján írom) Időközben megjelent egy jogi gyakorlat, ami javulást ígér: Egy biztosított által beperelt biztosító (Signal-Iduna) ellen a bíróság a következőket mondta ki Dortmundban 2011. június 21-én: A HP(Psych) elszámolásra jogosultak, mivel a Heilpraktiker szakmához tartoznak. Amennyiben a pénztári szerződés nem zárja ki a HP(Psych) szolgáltatásokat, a terápia díját meg kell téríteni a beteg számára.

Pszichoterápia betegbiztosítás nélkül A terápia költségeinek a beteg részéről történő átvállalása sok pénzt takaríthat meg: Amilyen jó dolog, ha a betegpénztár megtéríti Önnek pszichoterápiája költségeit, annál kellemetlenebb és drágább lehet ez Önnek később. A terápia költségeit csak akkor fizeti meg a pénztár, ha az orvos, pszichológus vagy a Heilpraktiker felállította a diagnózist. Csak ez a diagnózis teszi indokolttá a pszichoterápiás kezelést. Biztosítástechnikai értelemben véve egy ún. „pszichológiai vagy pszichiátriai betegségnek” kell fennállnia, hogy a betegpénztár kifizesse a kezelés költségeit. Mi ebben a rossz? Végülis erre való a biztosítás. Amennyiben a pénztár az Ön esetében egyszer már fizetett pszichoterápiás kezelést, akkor Önt „pszichológiai betegnek” nyilvánították. Még a szerelmi bánatnak is van diagnózis kódja (pl. F43.2 ún. alkalmazkodási zavar), amennyiben erről Ön beszélt egy pszichoterapeutával és ezt a beszélgetést a pénztárnak kellett kifizetnie. Ha valaki egyetemi tanulmányai alatt 2-3 terápiás beszélgetésen vett részt a vizsgáktól való félelme miatt, a biztosító őket is beleteszi ebbe a skatulyába. Abból lehet kiindulni, hogy ezt a tényt a betegpénztárak adatbankjában nagyon hosszú ideig tárolják. Ez Ön számára a következőt jelentheti: 1. Ha egy privát betegpénztárhoz akar átmenni, ez csak nehezen lesz kivitelezhető. Ún. „pszichológiai kórtörténettel rendelkező beteg”-ként Önt rizikós ügyfélként kezelik és vagy egyáltalán nem, vagy csak jelentősen magasabb díj ellenében veszik fel. 100 eurós vagy még ennél is magasabb kockázati díjat kell majd havonta fizetnie. Számoljon csak utána, hogy ez évente mennyit jelent. 2. Néhányan szeretnének munkaképtelenségi biztosítást vagy napi táppénzt nyújtó betegbiztosítást kötni. Egy abszolút kizáró ok ezeknél a biztosításoknál a „pszichológiai kórtörténettel rendelkező betegek” köre. Ilyen biztosítást Ön nem fog tudni kötni. 3. Talán életbiztosítást is szeretne vagy akár kell kötnie. A. „pszichológiai kórtörténettel rendelkező beteg” kategória itt is kizáró ok. Ennek elhallgatásától kifejezetten tanácsos tartózkodni. Ezzel Ön bejelentési kötelezettségét mulasztja el. A fent nevezett biztosítás típusok megkötése előtt az Ön orvosait az orvosi titoktartás nem köti, így a biztosító hamar rájöhet arra, hogy Ön „pszichológiai kórtörténettel rendelkező beteg”. Ennek a következménye a biztosítási jogviszony felszámolása.

Amennyiben Ön pszichoterápiás szolgáltatást kíván igénybe venni, fontolja meg jól, hogy ezzel a betegbiztosítója felé el akar-e számolni vagy saját maga fizeti meg a díjat. Amennyiben hozzám jönne kezelésre, praxisomban az első beszélgetést követően mindig átbeszéljük a várható költségek alakulását.

[Tetejére]


Mi az, hogy valamilyen módszerrel dolgozik a pszichológus?

A pszichoterápia a kommunikáció segítségével végzett gyógyító módszerek gyűjtőfogalma. Napjainkra az önálló pszichoterápiák száma több százas nagyságrendet ért el. A sokszínűséggel párhuzamosan ugyanakkor az alapelvek, célkitűzések, módszerek tekintetében az utóbbi időben egyre inkább az integrációs, összeolvadó folyamatok nyernek teret. A legtöbb pszichoterápiában jártas szakember több megközelítési módot is elsajátít, ezeket kombinálják a kezelés céljainak, a kezelés különböző szakaszainak és a beteg egyéni adottságainak figyelembevételével. A közhiedelemmel ellentétben a pszichoterápia nem egyszerűen beszélgetés, hanem célzott beavatkozás, melynek egyes esetekben a beszéd az eszköze, más módszerek viszont nem a beszédet helyezik a központba. A szakember dolga, hogy a páciens problémájához hozzárendelje a megfelelő módszert, beavatkozást. Érdemes tájékozódni, hogy a választott pszichiáternek van-e valamilyen módszerben pszichoterápiás képzettsége, mivel ezt a pszichiátriai szakvizsga nem tartalmazza. Viszonylag kevés pszichiáter vállal egyidejűleg gyógyszeres és pszichoterápiás kezelést is.

Én a kiképzésem során az alábbi módszereket sajátítottam el: rendszerközpontú család-, és párterápia; Katatím Imaginatív Pszichoterápia (hipnózis); EMDR első szint (Szemmozgás terápia).

[Tetejére]


Ez tényleg segít?

Ne várjon azonnali és látványos változást és javulást. Sokszor már az, ha meghallgatnak, megértenek és elfogadnak, komoly megkönnyebbülést hoz, nem is beszélve arról, hogy ez a megkönnyebbülés felszabadíthat sok olyan belső erőforrást, amit eddig a frusztráció és egyéb rossz érzések féken tartása foglalt le. Ez azonban még nem a megoldás maga. A közös munka innen kezdődik. Ahogy elindulunk ezen az úton a problémák gyökere felé, elindul a helyzet valós oldódása is.

Amit elvárhat:

  • A konzultációs/terápiás helyzetben természetesen érzi majd magát igen hamar, vagy akár azonnal is
  • Teljes bizalommal lenni a terapeuta felé
  • Érzi, hogy ahogyan egyre mélyebb és más szempontok mentén épülő megértést nyer a múltbeli tapasztalatai felett, és ez hatással kezd lenni a jelenben levő gondolkodására és viselkedésére
  • A probléma megoldása lépésről lépésre történik, ahol mindig csak egy lépést teszünk egy alkalommal
  • Egyre több életterületen érzi újra a kontrollt, azaz hogy újra képes a saját életét irányítani.
Ha mégsem érezné ezeket a terápia előrehaladtával, akkor se gondolja, hogy ez az Ön hibája. Kérem, hogy próbálja ezt is megbeszélni velem.

Ha ezelőtt nem voltak jó tapasztalatai a múltban a pszichológiával, valamely terapeutával kapcsolatban, ne ítéljen az alapján minden terapeutára nézve: adjon magának egy esélyt ezen tapasztalatok pozitív felülírására.

[Tetejére]
Cím: 81735 München Frauendreißigerstrasse
Telefon: (+49) 151-28177666